UNETO-VNI denken met je mee

In 2018 hebben UNETO-VNI hun beleidsvisie ontwikkeld ten aanzien van CO-reductie. Ook de bouw- en installatiesector hebben te maken met het klimaatbeleid van Eric Wiebes. Vandaar dat op bestuursniveau als uitgangspunt gekozen is voor een CO2-neutraal gebouwde omgeving in 2030.

Om dit te bereiken moeten alle betrokken partijen in de bouw-, installatie- en energieketen zich met elkaar verbinden en stoppen met elkaar te beconcurreren. Onderzoek heeft uitgewezen dat een actieve samenwerking van partijen binnen de productieketen (van de bouw) inderdaad moet leiden tot het behalen van de gestelde klimaatdoelen. Of het gestelde uitgangspunt van een CO2-neutrale bouwwereld in 2030 inderdaad wordt bereikt moet natuurlijk nog blijken.

De Grafimedia en communicatiesector kunnen dit proces in ieder geval positief beinvloeden door tijdens een nieuw- of verbouwproces direct duurzaamheidsaspecten mee te nemen. Daarnaast is het bij huurpanden van belang dat de huurders in overleg gaan met hun huurbaas en met hen de verplicht uit te voeren bouwkundige energiemaatregelen gaan doorspreken.

Kortom: door allemaal onze verantwoordelijkheid in de productieketen te nemen, moet leiden tot CO2-reductie of zelfs CO2-neutraliteit. Wie wil dat nou niet?

 
   « Meer Nieuws...