Klimaat-maatregelen 2021

Vandaag regeert Corona. Maar in 2021 zullen allerlei klimaatmaatregelen op ons af komen. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en ook in de toekomst genoeg grondstoffen te hebben, neemt de overheid steeds meer maatregelen. Check wat er in 2021 verandert. En welke regelingen je volgend jaar kan gebruiken als je je bedrijf wilt vergroenen.

Energiezuinige gebouwen

Vanaf 2021 gelden strengere regels voor energiegebruik van nieuwe gebouwen met de Bijna Energie Neutrale Gebouw eisen (BENG). Ook komt er een nieuw energielabel voor utiliteitsgebouwen. Dat zijn alle gebouwen, behalve woningen. Dit label geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is.

Daarnaast moest je een pand van 100 m2 of meer al voor 2023 van energielabel C voorzien. Gebruik je meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan moet je energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen 5 jaar terug verdienen. Elke bedrijfstak kent zijn eigen maatregelen.

Regelingen

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
Vanaf 2021 geldt de ISDE-regeling niet alleen voor zonneboilers en warmtepompen, maar ook voor de isolatie van woningen.

Energie-investeringsaftrek
Voor energiebesparende maatregelen kan je 45% van je investeringskosten aftrekken van je fiscale winst, waardoor je belastingvoordeel hebt.

Vamil-regeling
Deze regeling biedt belastingvoordeel als je je pand milieuvriendelijker maakt. Je kunt tot 75% van de investering op een willekeurig moment af schrijven.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Hiermee trek je tot 36% van de investeringskosten af van je fiscale winst in je belastingaangifte.

Gasarm ondernemen

De overheid wil het gebruik van gas afbouwen en van hernieuwbare energie stimuleren. Om de overgang van een fossiele naar een duurzame energievoorziening te bekostigen, verhoogt de overheid in 2021 en 2022 de opslag voor Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE). In de praktijk betekent dit dat je lasten omhoog gaan als je dezelfde hoeveelheid fossiele energie gebruikt. Ook komen er in 2021 Europese emissie-eisen voor pellet kachels.

Regelingen

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)
De SDE++ subsidie kan je gebruiken voor het opwekken van hernieuwbare energie. Let wel op de openingstermijnen en het beschikbare budget. In 2020 is de regeling uitgebreid met technieken voor de afvang en opslag van CO2. En in 2021 wordt deze regeling verder verruimd met aanvullende technieken, bijvoorbeeld voor glastuinbouwbedrijven.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Met de MIA kan je tot 36% aftrekken van investeringen in milieuvriendelijke technieken.

Vamil-regeling
De Vamil biedt belastingvoordeel, doordat je op een voor jou gunstig moment kan afschrijven op je investering.

Lees meer over de overstap van fossiele naar duurzame brandstoffen.

Circulaire economie

In 2021 gaat het kabinet meer aandacht besteden aan circulair ondernemen. Doel is dat we de helft dan de materialen die we nu gebruiken in 2030 hergebruiken. In 2050 wil het kabinet zelfs dat we volledig circulair zijn.

Regelingen

Nieuw fonds circulaire economie
Het kabinet maakt in 2021 eenmalig 40 miljoen euro vrij voor ondernemers die hun bedrijf circulair willen maken en afgedankte grondstoffen gebruiken voor nieuwe producten. Hoe dit er precies uit komt te zien, is nog niet bekend.

Subsidie circulaire ketenprojecten
De subsidie circulaire ketenprojecten gaat in 2021 weer open. Dit kan interessant zijn als je met andere ondernemers inzet op zoveel mogelijk hergebruik van materialen of een circulair product of businessmodel wilt.

DEI+ circulaire economie
Deze subsidieregeling voor recycling van afval, hergebruik en biobased grondstoffen, gaat in 2021 mogelijk ook weeropen.

In 2021 nemen we afscheid van het grootverbruik van plastic. Zo komt er statiegeld op kleine plasticflesjes vanaf halverwege 2021. Dit is bovenop het verbod op de verkoop van wegwerpplastic. Daarnaast komen er strengere regels voor restafval van textiel. De ingangsdatum van deze textielregeling is nog niet bekend.

Groener rijden

De overheid zet al langer in op maatregelen voor rijden zonder vieze uitstoot. Dat is niet nieuw. Wel wijzigen ieder jaar de regelingen waar je gebruik van kunt maken:

Regelingen

Bijtelling auto op zonnecellen
Vanaf 2021 krijg je ook recht op een korting op de bijtelling van auto’s met zonnepanelen.

Korting op de bijtelling
Voor elektrische auto’s en auto’s op waterstof geldt al een korting op de bijtelling, maar deze zal in 2021 dalen van 14% naar 10%.

Geen motorrijtuigenbelasting
Voor elektrische bestelauto’s blijft in 2021 gelden dat zij geen motorrijtuigenbelasting betalen.

Rijden op fossiele brandstoffen duurder
Voor voertuigen op fossiele brandstoffen, zoals een diesel- of benzinebestelbus, stijgt de wegenbelasting in 2021. Afhankelijk van het gewicht is dit gemiddeld 24 euro per jaar. Tot slot stijgt ook de accijns op diesel in 2021 met 1 cent.

Vamil-regeling
Met de Vamil schrijf je de aanschafkosten van een elektrische bedrijfsauto op een voor jouw gunstig moment af.

Milieu Investeringsaftrek (MIA)
Met de MIA kan je tot 36% van de investeringskosten in mindering brengen op je fiscale winst.

Stikstof- en PFAS regels

In het voorjaar van 2021 worden naar verwachting de PFAS-regels definitief vastgesteld en wordt voor bouwers en baggeraars duidelijk hoe ze grond, die poly-en perfluoralkylstoffen (PFAS) bevat, mogen gebruiken of vervoeren. . Eerder in juli 2020 zijn de regels tijdelijk verruimd, waardoor bouwactiviteiten weer (deels) werden hervat. Het kabinet maakte met Prinsjesdag bekend extra geld vrij te maken voor natuurherstel, aanpassingen in stallen, een gezonde toekomst van de landbouwsector, het verdienvermogen van boeren en de voedselvoorziening. De in 2019 bekendgemaakte stikstofmaatregelen treffen met name de sectoren landbouw, industrie, bouw en verkeer.

Regelingen

Borgstelling MKB-kredieten
Ben je voor minimaal 20% van je omzet misgelopen door de stikstof- of PFAS-crisis? Dan kun je gebruikmaken van dit krediet.

Belastingvoordelen
Als je bedrijfsmiddelen vervangt of aanpast voor minder stikstofuitstoot, kan je gebruik maken van belastingvoordeel via verschillende regelingen.

Produceren met minder CO2

Vanaf 1 januari 2021 komt er een CO2-heffing voor bedrijven met uitstoot uit hun broeikasgas-, lachgas-, of afvalverbrandingsinstallatie. Deze heffing komt naast de BBT-aanpak die al bestond voor grotere industriële bedrijven en voorschrijft aan welke uitstoot-voorschriften installaties moet voldoen.

Regelingen

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)
De SDE++ kan je gebruiken als je gaat investeren in de productie van hernieuwbare elektriciteit, warmte, een combinatie van beide of hernieuwbaar gas. Let wel op de openingstermijnen en het beschikbare budget. De regeling is in ontwikkeling: vanaf 2020 komt ook de afvang en opslag van CO2 in aanmerking. En in 2021 volgen meer technieken, bijvoorbeeld voor glastuinbouwbedrijven.

Vamil-regeling
Met de Vamil kan je milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen afschrijven op een door jou gekozen moment. Dit kan je belastingvoordeel opleveren.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Met de MIA trek je tot 36% van de investeringskosten af van je fiscale winst.

Energie-investeringsaftrek
Met de Energie-investeringsaftrek breng je 45% in mindering als je geld steekt in CO2-reductie of energiezuinige technieken.

 

 
   « Meer Nieuws...