Weten waar u staat?

Doe dan nu de Quickscan Energie!

Naar de Scan!

Energiebesparen?

Krijg nu GRATIS toegang tot de Energie RI&E!

Licentie aanvragen

Welkom bij Kennisplatform Energie Creatieve Industrie 

De topsector Creatieve Industrie is een van de snelste groeiende sectoren van de Nederlandse economie. De sector is een aanjager van innovatie in andere sectoren en levert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Vanaf januari 2019 gaat er in de sector wat veranderen: bedrijven moeten zich namelijk bezig gaan houden met hun energiebeleid. Het Energiebeleid is door minister Wiebes radicaal omgegooid, met nieuwe wetgeving en sancties voor achterblijvers tot gevolg. Energie is hét item van de komende jaren. Om bedrijven te helpen te voldoen aan de eisen van de overheid, heeft de sector een adviestraject vormgegeven en een Quicksan Energie ontwikkeld.

 

 

 

 

1993-2010In 1993 is er door de overheid (Vertegenwoordigd door het Ministerie van VROM, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen

 
2007In januari 2007 startte het EEEI project dat zich richt op de doelgroep van het MKB in de grafimediabranche. Het belangrijkste doel van het EEEI project is om belemmeringen voor het MKB

 
2012Sinds 1992 maakt de overheid met een groot aantal sectoren meerjarenafspraken voor de verbetering van de energie-efficiŽntie. Op initiatief van het ministerie van Economische Zaken is het convenant Meerjarenafspraken energie-

 
2014Het project is gericht op acties voor verhoging van de energie-efficiŽntie in de Europese kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) van de grafimedia industrie door het bevorderen van de invoering van het Energy Management System dat is gebaseerd op de wereldwijde standaard ISO 50001.

 
2016Door het Energieakkoord zijn verschillende pakketten met erkende maatregelen voor energiebesparing formeel aangewezen. Sinds 1 december 2015 zijn de erkende maatregelen opgenomen in de bijlage van de Activiteitenregeling bij

 
2018Per 1 januari 2018 zijn er voor zeven bedrijfstakken erkende maatregelen voor energiebesparing aan bijlage 10 van de Activiteitenregeling toegevoegd. Deze lijst wordt nu herzien en de nieuwe lijst is in maart 2019 gepubliceerd. Een van deze bedrijfstakken is het bedrijfstak drukkerijen, papier en karton

 
2020De Rijksoverheid wil in 2050 geen uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. In het Energieakkoord staat hoe de overheid zorgt dat de hoeveelheid duurzame energie in Nederland